001

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภท ONE STOP SERVICE ประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
คลิก สมัคร : https://shorturl.asia/p85uF
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 08 4689 4856
Facebook : @Huso.pkru01
Line Official Account : @131jmgfa
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. อบรม / สัมมนา
 
ข่าวนักเรียน / นักศึกษา ดูทั้งหมด
คนเก่ง รปศ ดูทั้งหมด
©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต