มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์ ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2565
มีสาขาวิชาให้เลือก ดังนี้
- การพัฒนาชุมชน
- รัฐประศาสนศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
- การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางกล่องข้อความ https://www.facebook.com/Pkru.sat.sun หรือโทร 08 1737 7031
เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ที่ "sat&sun Talk" โอเพนแชทได้ที่ https://shorturl.asia/PVTuB

S 18407448

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. อบรม / สัมมนา
 
ข่าวนักเรียน / นักศึกษา ดูทั้งหมด
คนเก่ง รปศ ดูทั้งหมด
©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต