เตรียมตัวให้พร้อม! ต้อนรับความสดใสกลับคืน เปิดเทอมออนไซต์ สายใย PKRU กลับมาเรียนกลับมาสนุกกันให้หายคิดถึง 27 มิถุนายนนี้ เจอกันจ้า

เตรียมตัวให้พร้อม! ต้อนรับความสดใสกลับคืน เปิดเทอมออนไซต์ สายใย PKRU กลับมาเรียนกลับมาสนุกกันให้หายคิดถึง 27 มิถุนายนนี้ เจอกันจ้า

©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต