น.ส.อรวิภา อินนุรักษ์ นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภท เซเบอร์ทีมหญิง ในการแข่งขันซีเกมส์ 2022 ณ ประเทศเวียดนาม

น.ส.อรวิภา อินนุรักษ์ นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภท เซเบอร์ทีมหญิง ในการแข่งขันซีเกมส์ 2022 ณ ประเทศเวียดนาม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อรวิภา อินนุรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภท เซเบอร์ทีมหญิง ในการแข่งขันซีเกมส์ 2022 ณ ประเทศเวียดนาม

01

02

03

04

05

©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต